Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Οκτ 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €424,3 εκ., εκ των οποίων €310,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €113,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €116,3 εκ., εκ των οποίων €50,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €65,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση