Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιαν 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €439,0 εκ., εκ των οποίων €298,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €140,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €94,0 εκ., εκ των οποίων €59,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €35,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση