Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Μαρ 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €368,8 εκ., εκ των οποίων €276,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €92,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €116,6 εκ., εκ των οποίων €62,6 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €54,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση