Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/11/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Σεπ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €535,2 εκ., εκ των οποίων €371,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €163,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €114,9 εκ., εκ των οποίων €69,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €45,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση