Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/11/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εθνικές και Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Φορτίου, 2ο Τριμηνο 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018.

Τόσο οι εθνικές όσο και οι διεθνείς μεταφορές φορτίου παρουσίασαν αύξηση στο συνολικό βάρος των προϊόντων που διακινήθηκε κατά 8,8% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση