Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιαν 2012

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε στις 134,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011.

Για το μήνα Ιανουάριο 2012, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 8,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο του 2012 ο δείκτης έφθασε στις 122,6 μονάδες παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση