Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μαρ 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €705,4 εκ., εκ των οποίων €370,3 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €335,1 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €870,3 εκ., εκ των οποίων €76,9 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €793,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές για το Μάρτιο 2018 περιλαμβάνουν την μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €202,3 εκ. και €649,1 εκ. αντίστοιχα.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση