Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΚΤ 2008 (ΠΡΟΚ)
10/12/2008


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Οκτώβριο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €615,7εκ., εκ των οποίων €441,0εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €174,7εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €88,3εκ., εκ των οποίων €56,3εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €32,1εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση