Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/07/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Απρ 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Απρίλιο 2010 ανήλθε στις 110,6 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 3,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Απρίλιο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 103,8 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 10,4% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2009.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση