Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/01/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Νοε 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €949,2 εκ. σε σύγκριση με €1.036,0 εκ. τον Νοέμβριο 2017. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Νοέμβριο 2018 ήταν €417,6 εκ. σε σύγκριση με €476,1 εκ. τον Νοέμβριο 2017. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Νοέμβριο 2018 ήταν €531,6 εκ. σε σύγκριση με €559,9 εκ. τον Νοέμβριο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Νοέμβριο 2018 ήταν €198,0 εκ. σε σύγκριση με €228,9 εκ. τον Νοέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Νοέμβριο 2018 ήταν €91,1 εκ. σε σύγκριση με €89,8 εκ. τον Νοέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Νοέμβριο 2018 ήταν €106,9 εκ. σε σύγκριση με €139,1 εκ. τον Νοέμβριο 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Νοέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €386,4 εκ. σε σύγκριση με €459,1 εκ. τον Νοέμβριο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές τον Νοέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,1 εκ. σε σύγκριση με €40,0 εκ. τον Νοέμβριο 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση