Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/04/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Φεβ 2010

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Φεβρουάριο 2010 ανήλθε στις 90,8 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 2,7% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 86,2 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 5,8% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2009.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση