Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/06/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2011

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Μάιο 2011 ανήλθε στις 128,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2011.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο του 2011 ο δείκτης έφθασε στις 120,7 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2011.
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση