Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/03/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2006 (ΠΡΟΚ)
13/03/2006


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιανουάριο 2006, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £242,2 εκ., εκ των οποίων £161,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £80,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £49,7 εκ., εκ των οποίων £35,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £13,8 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση