Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/06/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Μάιο 2013 ανήλθε στις 136,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 125,4 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση