Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας13/02/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΕΚ 2003 (ΠΡΟΚ)
13/02/2004

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Δεκέμβριο 2003, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £221,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £33,0 εκ..

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση