Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/11/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπ 2010

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Σεπτέμβριο 2010 ανήλθε στις 109,8 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 0,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 100,9 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 1,4% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2009.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση