Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/03/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Φεβ 2011

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε στις 124,6 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο του 2011 ο δείκτης έφθασε στις 120,2 μονάδες, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2011.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση