Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Σεπ 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €434,0 εκ., εκ των οποίων €284,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €149,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €150,7 εκ., εκ των οποίων €62,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €88,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση