Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/11/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση, 3ο Τριμηνο 2018

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 σημείωσε αύξηση της τάξης του 19,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, άνοδο 137,3% κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές, 3,5% οι χερσαίες μεταφορές, 1,3% οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες και 0,2% η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, ενώ μείωση της τάξης του 2,6% σημειώθηκε στις πλωτές μεταφορές σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 σημείωσε αύξηση της τάξης του 11,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση