Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/05/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Μαρ 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €423,0 εκ., εκ των οποίων €316,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €106,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €134,7 εκ., εκ των οποίων €60,7 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €74,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση