Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιαν 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €352,3 εκ., εκ των οποίων €255,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €97,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €257,5 εκ., εκ των οποίων €213,2 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €44,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση