Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/01/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Νοε 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €660,0 εκ., εκ των οποίων €415,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €244,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €109,2 εκ., εκ των οποίων €70,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €38,7 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση