Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/09/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΝ 2004 (ΠΡΟΚ)
15/09/2004Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούνιο 2004, οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις ήταν £254,6εκ., εκ των οποίων £184,1εκ. ήταν αφίξεις από χώρες-μέλη της Ε.Ε και £70,5 εκ. εισαγωγές από Τρίτες χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £45,5 εκ., εκ των οποίων £30,2 εκ. ήταν αποστολές προς χώρες-μέλη της Ε.Ε και £15,3εκ. εξαγωγές σε Τρίτες χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση