Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/07/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΤΟΜΟΙ Ι & II), 2003
19/07/04

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση ‘‘Στατιστικές Εισαγωγών και Εξαγωγών (Τόμοι Ι & ΙΙ)’’ για το 2003.

Η έκθεση αποτελείται από δύο τόμους και παρέχει λεπτομερή στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών κατά είδος, ποσότητα, αξία και χώρα όπως επίσης και συνοπτικούς πίνακες με χρονολογικές σειρές για την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου. Πιο λεπτομερή στοιχεία για το εξωτερικό μας εμπόριο είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς C£20=.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση