Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/07/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2003

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου τον Ιανουάριο 2003 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) μειώθηκαν σε £170,5 εκ. σε σύγκριση με £190,3 εκ. τον Ιανουάριο του 2002. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £31,7 εκ. σε σύγκριση με £38,9 εκ. τον Ιανουάριο του 2002. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £138,8 εκ. τον Ιανουάριο του 2003 σε σύγκριση με £151,4 εκ. τον Ιανουάριο του 2002.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £144,8 εκ. σε σύγκριση με £170,9 εκ. τον Ιανουάριο του 2002. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τον Ιανουάριο του 2003, οι πρώτες ύλες ήταν £56,3 εκ. ή 38,9% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £35,6 εκ. ή 24,6%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £18,7 εκ. ή 12,9%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £17,9 εκ. ή 12,3%, και τα πετρελαιοειδή με £16,4 εκ. ή 11,3%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £15,7 εκ. σε σύγκριση με £17,6 εκ. τον Ιανουάριο του 2002. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £16,0 εκ. σε σύγκριση με £21,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο 2003 ανήλθαν σε £11,7 εκ. ή 77,7% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £3,2 εκ. ή 21,3% του συνόλου.

(δ) Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £94,2 εκ. ή 55,3% του συνόλου του Ιανουαρίου 2003. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £8,8 εκ. ή 58,7% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση