Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/05/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £2.264,0 εκ. σε σύγκριση με £2.340,6 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £472,3 εκ. σε σύγκριση με £586,3 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £1.791,7 εκ. σε σύγκριση με £1.754,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £2.045,4 εκ. σε σύγκριση με £2.012,6 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £654,0 εκ. ή 32,0% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £592,5 εκ. ή 29,0%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £257,0 εκ. ή 12,6%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £220,8 εκ. ή 10,8% και τα πετρελαιοειδή με £211,9 εκ. ή 10,4%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £214,5 εκ. σε σύγκριση με £228,7 εκ. τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £257,8 εκ. σε σύγκριση με £357,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Νοέμβριο 2002 ήταν £168,1 εκ. ή 81,8% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £34,6 εκ. ή 16,8% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2002 η Ευρωπαίκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £1.203,7 εκ. ή 53,2%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαΐκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £110,1 εκ. ή 53,6% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση