Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/09/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουλ 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €471,3 εκ., εκ των οποίων €333,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €137,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €156,0 εκ., εκ των οποίων €90,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €65,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση