Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/08/2013
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2013

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούλιο 2013 ανήλθε στις 136,0 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο του 2013 ο δείκτης έφθασε στις 125,3 μονάδες παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση