Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΕΠ 2005 (ΠΡΟΚ)
09/11/2005

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Σεπτέμβριο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £261,2 εκ., εκ των οποίων £168,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £92,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £63,3 εκ., εκ των οποίων £47,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £16,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση