Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουν 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €547,1 εκ., εκ των οποίων €392,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €154,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €91,1 εκ., εκ των οποίων €55,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €36,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση