Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/10/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Αυγ 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €405,8 εκ., εκ των οποίων €286,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €119,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €97,3 εκ., εκ των οποίων €50,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €46,4 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση