Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/12/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Οκτ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €503,2 εκ., εκ των οποίων €355,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €147,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €129,4 εκ., εκ των οποίων €75,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €54,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση