Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Αυγ 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €368,0 εκ., εκ των οποίων €244,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €123,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €100,6 εκ., εκ των οποίων €55,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €45,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση