Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουν 2009
31/07/2009


Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Ιούνιο 2009 ανήλθε στις 116,8 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με το Μάιο του 2009.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2009, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο του 2009 ο δείκτης έφθασε στις 117,3 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με το Μάιο του 2009.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση