Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Δεκ 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €698,8 εκ., εκ των οποίων €428,1 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €270,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €227,4 εκ., εκ των οποίων €77,3 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €150,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση