Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/12/2018
Νεότερα Στοιχεία: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ, 3ο Τρίμηνο 2018

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 είναι θετικός και υπολογίζεται σε +3,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται επίσης στο +3,7%.

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο", "Κατασκευές", "Μεταποίηση", "Μεταφορές και Αποθήκευση", "Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες", και "Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες". Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας "Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες".


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Α.Ε.Π. ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε Βασικές Τιμές και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε Τιμές Αγοράς

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κατά Κατηγορία Δαπάνης


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση