Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2007 (ΠΡΟΚ)
10/10/2007Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Αύγουστο 2007, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν £293,5 εκ., εκ των οποίων £197,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £96,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £44,4 εκ., εκ των οποίων £29,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £15,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση