Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/04/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2005 (ΠΡΟΚ)
21/04/2005


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιανουάριο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤190,6 εκ., εκ των οποίων ₤128,1 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤62,5 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤44,3 εκ., εκ των οποίων ₤29,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤14,4 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις για τον Ιανουάριο 2005 διευρύνθηκαν κατά 7,7% και ανήλθαν σε ₤190,6 εκ. σε σύγκριση με ₤176,9 εκ τον Ιανουάριο 2004. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών τον Ιανουάριο 2005 αυξήθηκε κατά 55,2% και ανήλθε σε ₤44,3 εκ. σε σύγκριση με ₤28,5 εκ. Ιανουάριο 2004.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση