Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/02/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση, 4ο Τριμηνο 2018

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 σημείωσε μείωση της τάξης του 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, άνοδο 23,3% κατέγραψαν οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, 10,2% οι πλωτές μεταφορές και 4,2% οι χερσαίες μεταφορές, ενώ μείωση της τάξης του 46,7% σημειώθηκε στις αεροπορικές μεταφορές και 0,1% στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σημείωσε αύξηση της τάξης του 7,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση