Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιαν 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €410,9 εκ., εκ των οποίων €247,9 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €163,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €115,9 εκ., εκ των οποίων €62,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €53,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση