Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2008 (ΠΡΟΚ)
10/10/2008


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Αύγουστο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €564,3εκ., εκ των οποίων €392,0εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €172,3εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €82,8εκ., εκ των οποίων €56,6εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €26,2εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση