Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/06/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Απρ 2018

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Απρίλιο 2018 ανήλθε στις 118,3 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2017. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, ο δείκτης παρουσίασε άνοδο 4,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Απρίλιο 2018 ο δείκτης έφτασε τις 127,0 μονάδες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 8,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017.

Σημειώστε ότι, από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσιάζεται με το 2015 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2010). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του τομέα της βιομηχανίας κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για το Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής με το νέο έτος βάσης (2015=100) έχουν υπολογιστεί για όλα τα έτη από το 2015 και εντεύθεν και περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων. Στο Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων περιέχονται επίσης στοιχεία και με τα παλαιότερα έτη βάσης: 2010=100, 2005=100 και 2000=100.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση