Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Σεπ 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €432,4 εκ., εκ των οποίων €304,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €127,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €110,9 εκ., εκ των οποίων €58,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €52,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση