Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/06/2005
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΦΕΒ 2005
15/06/2005

1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για το Φεβρουάριο 2005.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2005 ήταν £402,1 εκ. σε σύγκριση με £336,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη) τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2005 ήταν £90,1 εκ. σε σύγκριση με £62,0 εκ. κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2004. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 13,7% σε £312,0 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2005 σε σύγκριση με £274,3 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2004.

(β) Κατά το Φεβρουάριο του 2005 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη) ήταν £209,0 εκ..

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη) περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το Φεβρουάριο του 2005 ανήλθαν σε £46,8 εκ..Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £23,5 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν £23,3 εκ..

3. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £2=. Η έκθεση διατίθεται επίσης δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση