Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/06/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΜΑΡ 2004
04/06/2004

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου (Συνοπτικά Στοιχεία)” για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2004.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2004 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) αυξήθηκαν σε £578,0 εκ. σε σύγκριση με £535,5 εκ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2003. Οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν στα £112,0 εκ. σε σύγκριση με £113,0 εκ. κατά τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2003. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 10,3% στα £466,0 εκ. τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2004 σε σύγκριση με £422,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση αυξήθηκαν σε £518,2 εκ. σε σύγκριση με £477,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2003. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση, οι πρώτες ύλες ήταν £182,9 εκ. ή 35,3% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £154,6 εκ. ή 29,8%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £67,8 εκ. ή 13,1%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £63,2 εκ. ή 12,2% και τα πετρελαιοειδή με £46,4 εκ. ή 9,0%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν σε £51,8 εκ. σε σύγκριση με £49,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2003. Οι επανεξαγωγές, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2003 στα £53,6 εκ.. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί ήταν £36,7εκ. ή 70,9% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £14,5 εκ. ή 28,0% του συνόλου.

(δ) Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £326,4 εκ. ή 56,5%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £25,4 εκ. ή 49,0% των κυπριακών εγχώριων εξαγωγών.

3. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην
τιμή των £2=.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση