Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/10/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2009
20/10/2009


Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιούλιο 2009 ανήλθε στις 144,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 11,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 10,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 139,4 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 10,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2008.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση