Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/08/2015
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουν 2015

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2015, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €444,3 εκ., εκ των οποίων €323,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €120,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €125,7 εκ., εκ των οποίων €62,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €63,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση