Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



10/12/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Οκτ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €514,6 εκ., εκ των οποίων €358,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €156,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €104,5 εκ., εκ των οποίων €65,9 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €38,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ












Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση