Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/11/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Σεπ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €460,0 εκ., εκ των οποίων €320,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €139,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €112,6 εκ., εκ των οποίων €72,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €40,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση