Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/12/2012
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Νοε 2012

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στις 139,6 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2012.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 7,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Νοέμβριο του 2012 ο δείκτης έφθασε στις 125,9 μονάδες σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2012.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση